Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală

 
 

Cercetare

      Direcţii de cercetare:

  • evoluţia clinică, diagnosticul şi tratamentul hepatitelor virale acute şi cronice B, C, D ca monoinfecţie, forme mixte, precum şi în asociere cu HIV/SIDA, toxoplasmoza, toxocaroza etc;
  • infecţia cu HIV/SIDA: evoluţie clinică, diagnostic, tratament;
  • parazitoze actuale pentru Republica Moldova (toxoplasmoza, toxocaroza, malaria et al.);
  • infecţii actuale pentru Republica Moldova (infecţii intestinale, erizipel, oreion, yersinioze, borelioza, gripa et al.).

Teme de doctorat:

HOLBAN, T. Hepatitele virale B,C acute, cronice şi mixte (particularităţile clinice, evolutive, imunologice şi de tratament). Teza de doctor habilitat în medicină. 2009, 212.

Organizaţia

Subdiviziunile implicare

Forma de colaborare

 

Centrul Naţional de Sănătate Publică Teza de doctorat
Conducător la tezele de masterat, doctorat.

Numele şi prenumele conducătorului

Titlul tezei

Numele, prenumele studentului, masterandului, doctorandului
1. Conducător la teza de dr.în medicină  Holban Tiberiu dr.hab.med USMF „N.Testemiţanu”

Consultant Spînu Constantin dr.hab.med, profesor universitar, Om Emerit

Doctorand -Bîstriţchi Ina
2. Conducător – Spînu Constantin dr.hab.med, profesor universitar, Om Emerit

Consultant – Holban Tiberiu dr.hab.med USMF „N.Testemiţanu”

Particularităţile epidemiologice ale hepatitei virale C în grupele cu risc sporit de infectare; măsurile de supraveghere şi răspuns Doctorand – Sajin Octavian
3. Conducător – Spînu Constantin dr.hab.med, profesor universitar, Om Emerit

Consultant – Holban Tiberiu dr.hab.med USMF „N.Testemiţanu”

Particularităţile epidemiologice ale coinfecţiei HIV/TB cu optimizarea măsurilor de control Doctorand – Osoianu Iurie