Infectious tropical diseases and medical parasitology

 
 

Department’s location

Spitalul Clinic Republican de Boli infecţioase „Toma Ciorbă”, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 163