Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală

 
 

PersonalTiberiu Holban

șef catedră

tiberiu_PN_holban_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022-205-362


Liviu Iarovoi

conferenţiar universitar

liviu_PN_iarovoi_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022-205-347

Stela Cojocaru

conferenţiar universitar

stela_PN_cojocaru_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022-205-347

Ina Bîstrițchi

asistent universitar


Irina Bunescu

asistent universitar

irina_PN_bunescu_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022-205-347

Irina Russu

asistent universitar

irina_PN_rusu_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022-205-347

Lidia Tovba

asistent universitar


Mirabela Maximciuc

asistent universitar

Pavel Micșanschi

asistent universitar

Valentina Potîng-Raşcov

asistent universitar


Elena Mihnevici

lector

elena_PN_mihnevici_AR_usmf_PN_md

Stela Semeniuc

lector

stela_PN_semeniuc_AR_usmf_PN_md

Alexandr Panasiuc

laborant superior

alexandr_PN_panasiuc_AR_usmf_PN_md


Natalia Dubineanschi

laborant superior

natalia_PN_dubineanschi_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022 205 375

Galina Popa

garderobier

Evdochia Organ

îngrijitor în încăperi