Default Header Image

Cercetare

Direcţii de cercetare:

  • evoluţia clinică, diagnosticul şi tratamentul hepatitelor virale acute şi cronice B, C, D ca monoinfecţie, forme mixte, precum şi în asociere cu HIV/SIDA, toxoplasmoza, toxocaroza etc;
  • infecţia cu HIV/SIDA: evoluţie clinică, diagnostic, tratament;
  • parazitoze actuale pentru Republica Moldova (toxoplasmoza, toxocaroza, malaria et al.);
  • infecţii actuale pentru Republica Moldova (infecţii intestinale, erizipel, oreion, yersinioze, borelioza, gripa et al.).

Teme de doctorat:

HOLBAN, T. Hepatitele virale B,C acute, cronice şi mixte (particularităţile clinice, evolutive, imunologice şi de tratament). Teza de doctor habilitat în medicină. 2009, 212.

Organizaţia

 

Subdiviziunile implicare

Forma de colaborare

 

 

Centrul Naţional de Sănătate Publică Teza de doctorat
Conducător la tezele de masterat, doctorat.

 

Numele şi prenumele conducătorului

Titlul tezei

Numele, prenumele studentului, masterandului, doctorandului
1. Conducător la teza de dr.în medicină  Holban Tiberiu dr.hab.med USMF „N.Testemiţanu”

 

Consultant Spînu Constantin dr.hab.med, profesor universitar, Om Emerit

 ”Evolutia indicilir clinici si paraclinici la bolnavii cu infectie HIV/SIDA aflati in tratament antiviral” Doctorand -

 

Bîstriţchi Ina

2. Conducător – Spînu Constantin dr.hab.med, profesor universitar, Om Emerit

 

Consultant – Holban Tiberiu dr.hab.med USMF „N.Testemiţanu”

Particularităţile epidemiologice ale hepatitei virale C în grupele cu risc sporit de infectare; măsurile de supraveghere şi răspuns Doctorand –

 

Sajin Octavian

3. Conducător – Spînu Constantin dr.hab.med, profesor universitar, Om Emerit

 

Consultant – Holban Tiberiu dr.hab.med USMF „N.Testemiţanu”

 

4. Conducător la teza de dr.în medicină  Holban Tiberiu dr.hab.med USMF „N.Testemiţanu”

 

5. Conducător la teza de dr.în medicină  Holban Tiberiu dr.hab.med USMF „N.Testemiţanu”

 

6. Conducător la teza de dr.în medicină  Holban Tiberiu dr.hab.med USMF „N.Testemiţanu”

 

7.Conducător la teza de dr.în medicină  Holban Tiberiu dr.hab.med USMF „N.Testemiţanu”

 

8. Conducător la teza de dr.în medicină  Holban Tiberiu dr.hab.med USMF „N.Testemiţanu”

Particularităţile epidemiologice ale coinfecţiei HIV/TB cu optimizarea măsurilor de control

 

 

 

 

Contribuții la optimizarea diagnosticului și tratamentului în infecțiile bacteriene sistemice

 

 

“Optimizarea managementului pacientilor cu infectie HIV/SIDA aflati in tratament antiretroviral”

 

 

“Eficacitatea terapiei cu preparate antivirale cu actiune directa la pacientii cu Ciroza hepatica cu virus C”

 

 

Infecția cu virusul hepatitic E în Republica Moldova

 

 

„Tratamentul antiviral Interferon-free în hepatita virala C cronică”

Doctorand –

 

Osoianu Iurie

 

 

 

Doctorand -

Bunescu Irina

 

 

Doctorand -

Micsanschi Pavel

 

Doctorand -

Avricenco Mariana

 

Doctorand -

Tovba Lidia

 

 

Competitor-

Russu Irina