Default Header Image

Publicaţii

Monografii

SPÂNU, C., IAROVOI, P., HOLBAN, T., COJUHARI, L. Hepatita virală A: etiologie, epidemiologie, tratament şi profilaxie). Tipografia Centrală, 2008, 200 p.
SPÂNU, I., SPÂNU, C.Actualităţi în tratamentul şi profilaxia infecţiilor virale. Chişinău:S.n., 2012, 128 p.
ŢÂBULEAC, S. Afecţiuni hepato-biliare la gravide: virale, parazitare, bacteriene, micotice, toxice, congenitale, tumorale şi de etiologie nedeterminată.Chişinău: S. n., 2011, 272 p.
BÂSTRIŢCHI, I., HOLBAN, T.,CLIMAŞEVSCHI, I.et al.Epidemiological, Clinical, Immunological and Virological Aspects in HIV/AIDS Infected Patients who Initiated Antiretroviral Therapy with First-Line Regimens. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases,2012, 21(4), p. 19. ISSN 1842-1121. jgld. 2012 (IF: 1.811).
PÂNTEA, V., PLĂCINTĂ, Gh., COJUHARI, L. et al.Clinical Aspects, Diagnosis and Treatment of the Cytomegalovirus Infection. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases,2012, 21(4), p. 38. ISSN 1842-1121. jgld. 2012 (IF: 1.811).

Articole editate în străinătate

HOLBAN, T., ANDRIUŢĂ, C. Tratamentul cu lamivudină şi vaccin anti-VHB în hepatita virală B cronică, faza replicativă. Clujul Medical, 2008, p. 7-8.
HOLBAN, T., POTÂNG-RAŞCOV, V. Necesitatea unui management eficient în hepatita virală B cronică. Sănătate publică, economie şi management în medicină, 2008, 3, p. 26-30.
HOLBAN, T., ANDRIUŢĂ, C., SPÂNU, C. ş.a Caracteristica hepatitei virale cronice B în dependenţă de prezenţa AgHBe şi concentraţia ADN-VHB. Anale ştiinţificeale USMF „N.Testemiţanu, 2007, 3, p. 13-16.
IAROVOI, L. , ANDRIUŢĂ, C. , CUŞNIR, Gh. Particularităţile statusului imun la pacienţii cu erizipel primar şi recidivant.Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”,2007, 3, p. 21-26.
MIHNEVICI, N., ANDRIUŢĂ, C., MIHNEVICI, E. Malaria tropicală de import: aspecte clinice şi de laborator.Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, 2007, 3, p. 47-49.
HOLBAN, T., PLĂCINTĂ, GH., COJOCARU, S.ş.a.Infecţia cu HIV: etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic, tratment.Indicaţii metodice pentru cadre didactice la disciplina Boli Infecţioase, 2011, 40. ISBN 978-9975-4137-6-3.
HOLBAN, T., PLĂCINTĂ, GH., COJOCARU, S.ş.a. Infecţia cu HIV: etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic, tratament. Ghid practic la disciplina Boli Infecţioase pentru studenţii facultăţii de medicină, 2011, 100 p.

Ghiduri

2008
SPÎNU, C., HOLBAN, T. Monitorizarea în dinamică a persoanelor supuse riscului de infectare. Ghid de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, ed I. 2008, p. 185-188.

HOLBAN, T. Particularităţile de organizare a controlului infecţiilor în secţiile de boli infecţioase. Ghid de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, ed I. 2008, p. 214-215.

HOLBAN, T., POTÎNG-RAŞCOV, V., PÂNTEA, V. ş. A. Hepatita virală B acută la adult: Protocol clinic naţional, 2008, 60 p.

2009

SPÎNU, C., SPÎNU, I.,PÎNTEA, V.et al.Utilization of original medicamentous phytodrug Pacovirin, made from vegetal steroid glycosides for treatments viral infections. Bacteriologia, virusologia,parazitologia, epidemiologia, 2009, 54, 81.
SERBULENCO, A., GHERMAN, A., HOLBAN, T.ş.a. Ghid Naţional de tratament şi îngrijiri în infecţia HIV şi SIDA. 2010, 454.

2010

ANDRIUŢĂ, C., BOTEZATU, I. RUSU, I.ş.a.Caracteristica clinică epidemiologică şi de laborator a botulismului de tip B la adulţi în Republica Moldova. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, 3, p. 357-360. ISBN 978-9975-4134-1-1.
POTÂNG-RAŞCOV, V., HOLBAN, T. COJOCARU, S.ş.a.Particularităţile gripei A H1N1. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, 3, p. 374-377. ISBN 978-9975-4134-1-1.

2012

IAROVOI, L., ANDRIUŢĂ, C.,POPOVICI, R.ş.a.Diferenţe în evoluţia clinică a erizipelului la tineri în comparaţie cu evoluţia la persoanele de vîrsta medie şi înaintată.Sănătate publică, economie şi management în medicină,2012, 5(44), p. 147-149. ISSN 1729-8687.
MIHNEVICI, E., NEGRESCU, G.,CALISTRU, Z.ş. a.Aspectele gripei pandemice cu virusul nou A(H1N1) la femeile tinere şi particularităţile la gravide.Sănătate publică, economie şi management în medicină,2012, 5(44), p. 118-119. ISSN 1729-8687.
MIHNEVICI, E., POJOGA, Z., MIHNEVICI, N., BALAUR, V. Diagnosticul toxoplasmozei dobîndite la gravide.Sănătate publică, economie şi management în medicină,2012, 5(44), p. 158-159. ISSN 1729-8687.
PAŞNIN, A., HOLBAN, T.,NAGÂŢ, A.ş. a.Leucoencefalopatia multifocală progresivă la pacienţii HIV-pozitivi în Republica Moldova. Sănătate publică, economie şi management în medicină,2012, 5(44), p. 185-187. ISSN 1729-8687.

2017

 1. BÎSTRIȚCHI, I. Infecțiile asociate asistenței medicale. În: LOZAN, O.; GRAMMA, R. Managementul calității în instituțiile spitalicești. Chișinău 2017. (Tipografia "T-Par"). p. 170-207. ISBN 978-9975-3042-9-0.   Aparut 2018

 

 

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN STRĂINĂTATE

- reviste ISI:

cu factor de impact > 1

2016

 1. MICȘANSCHI, P.;HOLBAN, T.; BÎSTRIȚCHI, I.;PÂRȚÂNĂ, L.;NAGÎȘ, A., POPOVICI, S.; TALMACI, M.; CUCEROVA, I.The antiretroviral therapy failure and the need to select the effective treatment in the Republic of Moldova.Proceedings of The 8th Romanian National HIV/AIDS Congress and The 3rd Central European HIV Forum.Sibiu, Romania. 5-7 May 2016. pag.23.(IF: 2,69.)

 

2018

 1. GOKENGIN, D.; OPREA, C.; BEGOVAC, J.; HORBAN, A.; YEKA, A.; SEDLACEK, D.; HOLBAN, T.; et al. HIV care in Central and Eastern Europe: How close are we to the target? International Journal of Infectious Diseases, vol. 70 (2018), p.121-130. (IF:3,202.)

 

- ghiduri etc.

2016

 1. SPÎNU, C.; PÎSLA, M.; ALEXANDRESCU, V.; PIȚIGOI,D.; PANA, M.; VLAD, A.; SCOFERȚA,P.; SPÎNU,I.; HOLBAN,T.; EDER,V.; GHEORGHIŢA,S.; COJOCARU,R.; DONOS,A. Ghid de supraveghere și diagnostic a ILI/ARI/SARI și MERS-CoV.Chișinău: Imprint Plus, 2015.24 p.
 2. GHEORGHIŢA,S.; RÎMIŞ, C.; BUSUIOC, E.; GHEORGHIŢA,Ș.; SPÎNU,C.; HOLBAN,T.; FURTUNĂ,N.Siguranţa injecţiilor. Chișinău: Imprint Plus, 2015.44 p.

 

 

- protocoale clinice (în țară)

2016

 1. HOLBAN,T.; POTÎNG-RAŞCOV,V.; PÂNTEA,V.; DEATIŞIN,V. Hepatita virală B acută la adult. Chișinău  2016.62 p.
 2. PÂNTEA.V.; HOLBAN,T.; SPÎNU,C. Hepatita virală C acută la adult. Chișinău 2016.  42 p.
 3. PÎNTEA.V.; CEBOTARESCU,V.; PLĂCINTĂ; GH.; HOLBAN,T.; SPÎNU,C. Hepatita virală D acută la adult. Chișinău 2016.43 p.

 

2018

 1. HOLBAN, T.; BÎSTRIŢCHI, I.; OLTU, Iu.; CLIMAŞEVSHI, Iu.; POPOVICI, S.; CONDRAT, I. Infecţia cu HIV la adult şi adolescent. Chşinău 2018. 48 p.
 2. HOLBAN, T.; NAGÎŢ, A.; GHEORGHIŢĂ, Ş.; STRATULAT, S.; OLTU, Iu.; CLIMAŞEVSHI, Iu.; POPOVICI, S.; CONDRAT, I. Profilaxia post-expunere la infecţia cu HIV. Chişinău 2018. 22 p.
 3. HOLBAN, T.; GHERGHELIU, E.; GHEORGHIŢĂ, Ş.; STRATULAT, S.; SUVEICĂ, L.; OLTU, Iu.; CLIMAŞEVSHI, Iu.; POPOVICI, S.; CONDRAT, I. Profilaxia pre-expunere la infecţia cu HIV. Chişinău 2018. 25 p.
 4. HOLBAN, T.; OLTU, Iu.; CLIMAŞEVSHI, Iu.; POPOVICI, S.; CONDRAT, I. Infecţia cu HIV la copil 0-10 ani. Chşinău 2018. 45 p.
 5. HOLBAN, T.; BOLOGAN, I.; ŢURCANU, O.; BOLOGAN, L.; OLTU, Iu.; CLIMAŞEVSHI, Iu.; POPOVICI, S.; CONDRAT, I. Prevenirea transmiterii materno-fetale a infecţiei HIV. Chşinău 2018. 64 p.
 6. GOKENGIN, D.; OPREA, C.; BEGOVAC, J.; HORBAN, A.; YEKA, A.; SEDLACEK, D.; HOLBAN, T.; et al. HIV care in Central and Eastern Europe: How close are we to the target? International Journal of Infectious Diseases, vol. 70 (2018), p.121-130. (IF:3,202.)

2019

 

 1. BAZINET M.; PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ GH.; MOSCALU I.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; IAROVOI L.; SMEȘNOI V.; MUSTEAȚĂ T.; JUCOV A.; KRAWCZYK A.; VAILLANT A. Establishment of High Rates of Functional Cure of HBeAg Negative Chronic HBV Infection with REP 2139-Mg Based Combination Therapy: Ongoing Follow-up Results from the REP 401 study. EASL-AASLD, Abstract book HVB endpoints, 08-09 March 2019, London, United Kingdom, p. 5.
 2. BAZINET M.; PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ GH.; MOSCALU I.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; IAROVOI L.; SMEȘNOI V.; MUSTEAȚĂ T.; JUCOV A.; KRAWCZYK A.; VAILLANT A. Evaluation of the Safety and Tolerability of Transaminase Flares During Antiviral Therapy in Patients with HBeAg Negative Chronic HBV Infection or HBV/HDV Co-infection. EASL-AASLD, Abstract book HVB endpoints, 08-09 March 2019, London, United Kingdom, p. 21.
 3. BAZINET M.; PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ GH.; MOSCALU I.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; IAROVOI L.; SMEȘNOI V.; MUSTEAȚĂ T.; JUCOV A.; KRAWCZYK A.; VAILLANT A. Evaluation of the safety and tolerability of transaminase flares during antiviral therapy in patients with HBeAg negative chronic HBV infection or HBV/HDV co-infection.  Journal of hepatology, 2019, vol. 70 (suppl 1), e486.  ISSN: 0168-8278https://www.journal-of-hepatology.eu/ article/ S0618-8278(19)30956-9/pdf
 4. BAZINET M.; PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ GH.; MOSCALU I.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; IAROVOI L.; SMEȘNOI V.; MUSTEAȚĂ T.; JUCOV A.; KRAWCZYK A.; VAILLANT A. Establishment of High Rates of Functional Cure of HBeAg Negative Chronic HBV Infection with REP 2139-Mg Based Combination Therapy: Ongoing Follow-up Results from the REP 401 study. Journal of hepatology, 2019, vol. 70 (suppl 1), e486.  ISSN: 0168-8278. https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0618-8278(19)30956-9/pdf
 5. HOLBAN,T; CHIRIACOV, G; COJOCARU,S; IAROVOI, L. Artesiane (Artemether) resistance in Plasmodium falciparum cerebral malaria. In: The 15th Edition of the Scientific Days of the National Institute for Infectious Diseases “Prof. Dr. MateiBalș” : București, Romania, 30 octombrie – 1 noiembrie 2019: material, p.67-68.
 6. PLĂCINTĂ, Gh., ȘTIRBU, T., TOVBA, L. Evolution of the toxocariasis monoinvasion in comparison with the toxocariasis associated with the other parasites in children. In: The Moldovan medical Journal, February 2018, Vol 61, No 1, p 36-41. DOI: 10. 5281/zenodo. 1186196. UDC: 616.995.132-053.2
 7. RUSSU, I., HOLBAN, T. Eficacitatea preparatelor antivirale cu acțiune directă în tratamentul pacienților cu hepatită virală C cronică. Moldovan Journal of Health Sciences. 2018, nr. 17(4), 51-59. ISSN: 2345-1467.
 8. RUSSU, I. Antiviral therapy in chronic hepatitis C virus infection. Moldovan Medical Journal. 2019, nr. 62 (3), 18-2 ISSN: 2537-6381.
 9. BURDUNIUC, O.; BUNESCU, I.; SOFRONIE, O.; BBIVOL, M.; CRĂCIUN, O.;  BURDUNIUC, A.; BALAN G. The importance of blood cultures in the effective management of bloodstream infections. Moldovan Medical Journal. 2019, nr. 62(3), 28-37.  ISSN: 2537-6381.
 10. AVRICENCO, M., RUSSU, I., HOLBAN, T. Eficacitatea Sofosbuvir și Ledipasvir/Daclatasvir în asociere cu Ribavirină la pacienți cu ciroză hepatică cu VHC. Provocarea teoriei în practica medicală curentă. Conferința națională de patologie infecțioasă, ediția a V-a. Iași, 2019, p.35-42. ISBN: 978-606-544-607-6.
 11. RUSSU, I. Terapia hepatitei virale C cronice cu preparate antivirale cu acțiune directă. Provocarea teoriei în practica medicală curentă. Conferința națională de patologie infecțioasă, ediția a V-a. Iași, 2019, p.332-339. ISBN: 978-606-544-607-6.
 12. RUSSU, I., BÎSTRIȚCHI, I., HOLBAN, T. Chronic viral hepatitis C therapy with direct action antiviral drug. Rewiews in Antiviral therapy&Infectious Diseases. 5th Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and HIV. Vilnius, Lithuania, 2019. p.55.
 13. BÎSTRIȚCHI, I., HOLBAN, T., COJOCARU, S., MICȘANSCHI, P. Tratamentul antiretroviral în infecția HIV/SIDA. Compendiu pentru studenți și rezidenți. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2019. 35 p. ISBN 978-9975-82-127-8
 14. RUSSU, I., BÎSTRIȚCHI, I., HOLBAN T. Infecția cu virusul hepatitei C: etiologie, patogenie, epidemiologie, tablou clinic, diagnostic și tratament. Compendiu pentru studenți și rezidenți. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2019. 57 p. ISBN 978-9975-82-130-8

2020

 1. BAZINET, M.; PANTEA, V.; PLACINTA G.; MOSCALU I.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JIMBEI, P.; IAROVOI, L.; SMESNOI, V.; ;MUSTEAȚĂ, T.; JUCOV, A.; DITTMER, ULF.; KRAWCZYK, A.; VAILLANT, A. Safety and Efficacy of 48 Weeks REP 2139 or REP 2165, Tenofovir Disoproxil, and Pegylated Interferon Alfa-2a in Patients With Chronic HBV Infection Naïve to Nucleos(t)ide Therapy. Gastroenterology, 2020, 158:2180–2194. (IF: 20,0-20.5).
 2. BAZINET, M.; ANDERSON, M.; PÂNTEA V.; PLĂCINTĂ GH.; MOSCALU I.; CEBOTARESCU V.; COJUHARI L.; JÎMBEI P.; IAROVOI L.; SMEȘNOI V.; MUSTEAȚĂ T.; JUCOV A.; GERSCH, J.; HOLZMAYER, V.; KUHNS, M.; CLOHERTY, G.; VAILLANT, A. Analysis of HBsAg levels, HBsAg isoforms, HBsAg immune complexes, HBV pregenomic RNA and HBcrAg dynamics during and after NAP-based combination therapy in the REP 301-LTF and REP 401 studies. Journal of hepatology, 2020, vol. 73 (suppl 1), S142.  ISSN: 0168-8278.
 3. PLĂCINTĂ, G.; PÂNTEA, V.; COJUHARI, L.; CEBOTARESCU, V.; PLĂCINTĂ, L.; CROITORU, D. Interaction between SARS-CoV-2 and human organism. The Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 2(63), 57-62. ISSN 2537-6373 (print), ISSN 2537- 6381(Online).
 4. PLĂCINTĂ, G.; VOROJBIT, V.; PÂNTEA, V.; COJUHARI, L.; CEBOTARESCU, V.; PLĂCINTĂ, L.; CROITORU, D. Clostridium difficile infection in the intensive care unit. The Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 6(63), 63-67. ISSN 2537-6373 (print), ISSN 2537- 6381(Online).
 5. HOLBAN, T.; COJOCARU, S.; IAROVOI, L.; BÎSTRIȚCHI, I.; RUSSU, I.; POTÎNG-RAȘCOV, V.; Manifestările clinice și particularitățile evolutive în infecția COVID-19 (review). Moldovan Journal of Health Science. Chișinău, vol 24(2), 2020, 70-83. ISSN ISSN 2345-1467.
 6. AVRICENCO, M.; RUSSU, I.; HOLBAN, T. Evoluția fibrozei hepatice după tratamentul cu preparate antivirale cu acțiune directă în ciroza hepatică: experiența unui centru. Arta Medica. 2020, nr. 3 (76), 8-13. ISSN 1810-1852.
 7. RUSU, I.; HODOROGEA, L.; HOLBAN, T. The efficacy of direct-acting antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C. One Health & Risk Management. 2020, vol.1, issue 1, 4-11. ISSN 2584-3458. e-ISSN 2587-3466.
 8. BURDUNIUC, O.; BĂLAN, G.; SOFRONIE, O.; BUCOV, V.; HOLBAN, T.; BIVOL, M. Ghid. Principii și proceduri în testarea microbiologică a hemoculturilor. Chişinău: S. n., 2020 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”). 56 p. ISBN 978-9975-151-43-6.
 9. HOLBAN, T.; IAROVOI, L.; COJUHARI, L.; BÎSTRIȚCHI, I.; POTÎNG-RAȘCOV, V.; COTELEA, V.; SPÎNU, C.; GHEORGHIȚĂ, Ș.; DRUC, A. Gripa la adult. Chișinău 2020. 48 p.
 10. HOLBAN, T.; PLĂCINTĂ, G.; BÎRCA, L.; PARASCHIV, A.; CUROCICHIN, G.; FRIPTU, V.; COJOCARU, S.; RUSU, G.; CORNILOVA, S.; ȘTIRBU, T.; ȘALARU, V.; GÎȚU, L.; HODOROGEA, S.; MARIAN-PAVLENCO, A.; IAROVOI, L.; CHIHAI, J.; CRIVCEANSCAIA, L.; ROTARU, D.; RUSU, L. Infecția cu coronavirus tip nou (COVID-19). Chișinău 2020. 65 p.
 11. TCACIUC, E.; TOFAN-SCUTARU, L.; ȚURCANU , A.; BERLIBA, E.; LUPAȘCO, I.; HOLBAN, T. Hepatita cronică cu virusul hepatitei C la adult. Chișinău 2020. 67 p.
 12. TCACIUC, E.; ȚURCANU , A.; TOFAN-SCUTARU, L.; LUPAȘCO, I.; HOLBAN, T. Hepatita cronică cu virusul hepatitei B cu sau fără agent Delta la adult. Chișinău 2020. 50 p.
 13. TCACIUC, E., HOLBAN, T., PLĂCINTĂ, Gh., VASILIȚA, S., ARDELEANU, D., OLARU-STĂVILĂ, C. Tratamentul antiviral al hepatitei cronice virale C în Republica Moldova. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2020, nr.3, p. 40-49. ISSN 2345-1467.

2021

 1. AVRICENCO, M.; HOLBAN, T. Dinamica concentrației trombocitelor în sînge în ciroza hepatică cu virusul hepatitic C dupa tratamentul cu preparate antivirale cu acțiune directă. Moldovan Journal of Health Science, 2021, 1, 141-150, ISSN 2345-1467.
 2. AVRICENCO, M.; RUSSU, I.; HOLBAN, T. Eficacitatea Sofosbuvir/Daclatasvir cu sau fără Ribavirin în ciroza hepatică cu virus hepatitic C: studiu prospectiv, randomizat. Moldovan Journal of Health Science, 2021, 4-15, ISSN 2345-1467
 3. AVRICENCO, M. Evoluția markerilor non-invazivi de fibroză hepatică după tratamentul cu preparate antivirale cu acțiune directă în ciroza hepatică cu virusul hepatitic C. Abordarea interdisciplinară a patologiei infecțioase în an pandemic, ediția a VII-a, România, Iași, 2021, pp. 38-46.
 4. BUNESCU, I.; HOLBAN, T.; BURDUNIUC, O.; BIVOL, M. Clinical cases of ulceroglandular form of tularemia in Republic of Moldova clinical cases. International forum : problems and scientific solutions, 7th International scientific and practical conference, Melbourne, Australia, 2021, pp. 385-390.
 5. BAZINET, M.; ANDERSON, M.; PÂNTEA, V.; PLACINTA, G.; MOSCALU, Iu.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; IAROVOI, L.; et al. Analysis of HBsAg immunocomplexes and cccDNA activity during and persisting after NAP-based therapy. In: Hepatology Communications, 2021, vol. 5, no.11, pp. 1873-1887 (https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep4.1767).
 6. BAZINET, M.; PÂNTEA, V.; PLACINTA, G.; MOSCALU, Iu.; CEBOTARESCU, V.; COJUHARI, L.; JÎMBEI, P.; IAROVOI, L.; et al. Benefit of transaminase elevations in establishing functional cure of HBV infection during nap-based combination therapy. In: J Viral Hepat. 2021; 28:817-825 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvh.13483).
 7. BUTA, G.; COJOCARU, S.; COSTRU, T.; ABDUSA-GANEA, D.; UNGUREANU, A. Clinical-epidemiological characteristics of children hospitalized with COVID-19 in Republic of Moldova. In: Abstract book. 5th International Conference on nanotechnologies and biomedical engineering. UTM, Chișinău, 2021, p. 120. ISBN 978-9975-72-592-7.
 8. HOLBAN, Tiberiu (coautor). Protocol clinic național. Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19), ediția VI. Chișinău 2021.
 9. HOLBAN, Tiberiu (coautor). Protocol clinic național. Infecția cu HIV la adult și adolescent. Chișinău 2021.
 10. HOLBAN, Tiberiu (coautor). Protocol clinic național. Profilaxia Pre-expunere la infecția cu HIV. Chișinău 2021.
 11. HOLBAN, Tiberiu (coautor). Protocol clinic național. Profilaxia Post-expunere la infecția cu HIV. Chișinău 2021.
 12. HOLBAN, Tiberiu (coautor). Protocol clinic național. Infecția cu HIV la copil 0-10 ani. Chișinău 2021.
 13. HOLBAN, Tiberiu (coautor). Protocol clinic național. Prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV. Chișinău 2021.

2022

 

1. BAZINET, M., ANDERSON, M., PÂNTEA, V., PLĂCINTĂ, Gh., MOSCALU, I., CEBOTARESCU, V., COJUHARI, L., JIMBEI, P., IAROVOI, L., and al. HBsAg isoform dynamics during NAP-based therapy of HBeAg-negative chronic HBV and HBV/HDV infection. In: AASLD, Hepatology Communications. 2022, nr. 6(8), p. 1870-1880. ISSN 2471-254X. (IF 5.701)

2. BUTA, G., COJOCARU, S., COSTRU, T., PUIA, R., ABDUȘA-GANEA, D., UNGUREANU, A. Clinical-epidemiological characteristics of children hospitalised with Covid-19 in the Republic of Moldova. In: ICNBME 2021. IFMBE Proceedings, nr. 87. p.706-711. ISSN 1680-0737, eISSN 1433-9277. DOI: 10.1007/978-3-030-92328-0_89, 2022.

3. BUTA, G., COJOCARU, S., PUIA, R., COSTRU, T., CIOBANU, M. Clinical-epidemiological characteristics of adults hospitalized with Covid – 19 in the Republic of Moldova. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2022, 2(28), p. 25-33. ISSN 2345-1467.

4. HOLBAN, T., IAROVOI, L., COJOCARU, S. (coautori). Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19), ediția VII. Chișinău, 2022.

5. HOLBAN, T., BÎSTRIȚCHI, I. (coautori). Protocol clinic naţional „Infecția cu HIV la adult și adolescent”. Chișinău, 2022.

6. HOLBAN, T. (coautor). Protocol clinic naţional „Profilaxia Pre-expunere la infecția cu HIV”. Chișinău, 2022.

7. HOLBAN, T. (coautor). Protocol clinic naţional „Profilaxia Post-expunere la infecția cu HIV”. Chișinău, 2022.

8. HOLBAN, T. (coautor). Protocol clinic naţional „Infecția cu HIV la copil”. Chișinău, 2022.

9. HOLBAN, T. (coautor). Protocol clinic naţional „Prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV”. Chișinău, 2022.

10. PARSCHIV, A., STRATULAT, S., HALACU, A., RUSSU, I., și alții. Analiza sistemului de supraveghere epidemiologică în hepatitele virale B,C și D și implementarea măsurilor de control și răspuns. Chişinău: S. n., 2021 (Tipografia-Sirius SRL) 2021, 176 p. ISBN 978-9975-57-313-9.

2023

 1. IAROVOI, L., HOLBAN, T., CHIRIACOV, G., COTOS, V., COJUHARI, L., CÎRSTEA, N. Bacterium with Leuconostoc Pseudomesenteroides. În: One Health & Risk Management, 2023, 4(1), p.81-86, DOI: 10.38045/ohrm.2023.1.10.
 2. COJOCARU, S., RUSSU, I., BUTA, G., BERSAN, S., POTING-RASCOV, V., CULIUC, N., BABA, L. A reduced fixed dose of tocilizumab 200 mg compared to 400 mg in patients with severe Covid-19 disease. În: One Health & Risk Management, 2023, 4(4), p. 19-26, DOI: 10.38045/ohrm.2023.4.02
 3. AVRICENCO, M., RUSSU, I., HOLBAN, T. Influența antiviralelor cu acțiune directă cu/fără ribavirin asupra parametrilor hematologici în ciroza cu VH. În: Sănătate publică, Economie și Management în Medicină, 2023, 3(96), p. 19-28, ISSN 1729-9697.
 4. BÎRCA, L., HEMEI, V., ALEXEEV, T., CORNILOVA, S., PETCOVA, I., MUȘUC, V., VLAD, D., SERBENCO, L., PLĂCINTĂ, L. Sindromul hemolitic uremic la copii – prezentări de cazuri clinice. În: Sănătate publică, Economie și Management în Medicină, 2023, 3(96), p. 33-38, ISSN 1729-9697.
 5. CEBOTARESCU, V., PÂNTEA, V., COJUHARI, L., PLĂCINTĂ, L., SAVIN, G., GLAVAN, C., PLĂCINTĂ, G. Evoluția malariei de import în Republica Moldova în ultimii cinci ani. În: Sănătate publică, Economie și Management în Medicină, 2023, 3(96), p. 39-41, ISSN 1729-9697.
 6. CEBOTARESCU, V., PLĂCINTĂ, G., PÂNTEA, V., COJUHARI, L., IAROVOI, L., SMEȘNOI, V., VAILLANT, A., BAZINET, M. Eficacitatea tratamentului cu polimeri ai acizilor nucleici în Hepatita virală B cronică AgHBe negativă. În: Sănătate publică, Economie și Management în Medicină, 2023, 3(96), p. 16-18, ISSN 1729-9697.
 7. COJUHARI, L., PLĂCINTĂ, G., PÂNTEA, V., CEBOTARESCU, V., IAROVOI, L., VAILLANT, A., BAZINET, M. Noi tendințe de tratament în Hepatita virală B+D. În: Sănătate publică, Economie și Management în Medicină, 2023, 3(96), p. 67-69, ISSN 1729-9697.
 8. IAROVOI, L., NAGÎȚ, A., MÎNZĂTEAN, N., MICȘANSCHII, P., COJUHARI, L., BABA, L., LAZĂR, V., HOLBAN, T. Meningita Criptococică la pacienții cu HIV/SIDA. În: Sănătate publică, Economie și Management în Medicină, 2023, 3(96), p. 70-73, ISSN 1729-9697.
 9. MAXIMCIUC, M., BÎSTRIȚCHI, I., RUSSU, I., COJOCARU, S., POTÎNG-RAȘCOV, V., DUBINEANSCHI, N., MICȘANSCHI, P., HOLBAN, T., AVRICENCO, M., OSIPOV, A. Caracteristicile clinice și paraclinice ale infecției cronice cu virusul hepatitic B și răspunsul la terapia antivirală. În: Sănătate publică, Economie și Management în Medicină, 2023, 3(96), p. 60-66, ISSN 1729-9697.
 10. MICȘANSCHI, P., BÎSTRIȚCHI, I., RUSSU, I., COJOCARU, S., MAXIMCIUC, M., CLIMAȘEVSCHI, Iu., NAGÎȚ, A., HOLBAN, T. Dinamica indicilor clinici și  paraclinici la pacienți cu infecție HIV/SIDA sub acțiunea regimurilor antiretrovirale de linia întâi în Republica Moldov. În: Sănătate publică, Economie și Management în Medicină, 2023, 3(96), p. 53-59, ISSN 1729-9697.
 11. RUSSU, I., HOLBAN, T., AVRICENCO, M., MAXIMCIUC, M., BÎSTRIȚCHI, I., COJOCARU, S., TAMOJNIC, N., POTÎNG-RAȘCOV, V., MICȘANSCHI, P., DUBINEANSCHI, N., CULIUC, N., OSIPOV. Eficacitatea tratamentului antiviral cu velpatasvir + sofosbuvir și glecaprevir + pibrentasvir la pacienții cu HVC cronică. În: Sănătate publică, Economie și Management în Medicină, 2023, 3(96), p. 9-15, ISSN 1729-9697.
 12. TAMOJNIC-MAZUREAC, N., HOLBAN, T., RUSSU, I., BISTRIȚCHI, I., POTÎNG-RAȘCOV, V.,  GOLOVCO, E., BULGAC, V. Tratamentul antiviral al hepatitei virale C la pacienții cu infecție HIV. În: Sănătate publică, Economie și Management în Medicină, 2023, 3(96), p. 42-46, ISSN 1729-9697
 13. BĂDĂRĂU, A.-M., RUSSU, I.  Manifestări muco-cutanate la pacienții cu infecție HIV/SIDA. Conferinţa ştiinţifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, Chișinău, 2023, p. 159. ISSN 2345-1467
 14. BHATNAGAR, K., COJOCARU, S., MICȘANSCHI, P., MAXIMCIUC, M. Malaria în India. Tendințe si perspective. Conferinţa ştiinţifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, Chișinău, 2023, p. 155. ISSN 2345-1467.
 15. MAXIMCIUC, M., BÎSTRIȚCHI, I., RUSSU, I., POTING-RAȘCOV, V., TAMOJNIC -MAZUREAC, N., HOLBAN, T. Întreruperea tratamentului antiviral la pacienții cu hepatita virală B cronică. Conferinţa ştiinţifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, Chișinău, 2023, p. 151. ISSN 2345-1467.
 16. MELNIC, M., MAXIMCIUC, M., BÎSTRIȚCHI, I., AVRICENCO, M., COJOCARU, S., HOLBAN, T. Caz clinic de recidivă în Malaria cu Plasmodium falciparum. Conferinţa ştiinţifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, Chișinău, 2023, p.146. ISSN 2345-1467.
 17. MICȘANSCHI, P., HOLBAN, T., BÎSTRIȚCHI, I.,MAXIMCIUC, M., NAGÎȚ, A., GHIȚU, E. Manifestările clinice la persoanele HIV infectate ce au fost diagnosticate în stadiul SIDA avansat în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, Chișinău, 2023, p. 147. ISSN 2345-1467.
 18. AVRICENCO, M., RUSSU, I., HOLBAN, T. Non-invasive evaluation of liver fibrosis following treatment with direct-acting antivirals in cirrhosis with hepatitis C virus: the experience of a center. În: The 37th Balkan Medical Week Perspectives of the Balkan Medicine in the post Covid-19 era”, Chișinău, 7-9 iunie 2023, p.159. ISSN 1584-9244, online: ISSN 2558-815X.
 19. MAXIMCIUC, M., MICȘANSCHI, P., POTING-RAȘCOV, V., RUSSU, I., BRAGA, C., RORARI, R., BÎSTRIȚCHI, I., COJOCARU, S., HOLBAN, T. The effectiveness of oxigen therapy at patients with covid-19 infection associated acute respiratory failure. În: The 37th Balkan Medical Week Perspectives of the Balkan Medicine in the post Covid-19 era”, Chișinău, 7-9 iunie 2023, p.152. ISSN 1584-9244, online: ISSN 2558-815X