Default Header Image

Publicaţii

Monografii

SPÂNU, C., IAROVOI, P., HOLBAN, T., COJUHARI, L. Hepatita virală A: etiologie, epidemiologie, tratament şi profilaxie). Tipografia Centrală, 2008, 200 p.
SPÂNU, I., SPÂNU, C.Actualităţi în tratamentul şi profilaxia infecţiilor virale. Chişinău:S.n., 2012, 128 p.
ŢÂBULEAC, S. Afecţiuni hepato-biliare la gravide: virale, parazitare, bacteriene, micotice, toxice, congenitale, tumorale şi de etiologie nedeterminată.Chişinău: S. n., 2011, 272 p.
BÂSTRIŢCHI, I., HOLBAN, T.,CLIMAŞEVSCHI, I.et al.Epidemiological, Clinical, Immunological and Virological Aspects in HIV/AIDS Infected Patients who Initiated Antiretroviral Therapy with First-Line Regimens. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases,2012, 21(4), p. 19. ISSN 1842-1121. jgld. 2012 (IF: 1.811).
PÂNTEA, V., PLĂCINTĂ, Gh., COJUHARI, L. et al.Clinical Aspects, Diagnosis and Treatment of the Cytomegalovirus Infection. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases,2012, 21(4), p. 38. ISSN 1842-1121. jgld. 2012 (IF: 1.811).

Articole editate în străinătate

HOLBAN, T., ANDRIUŢĂ, C. Tratamentul cu lamivudină şi vaccin anti-VHB în hepatita virală B cronică, faza replicativă. Clujul Medical, 2008, p. 7-8.
HOLBAN, T., POTÂNG-RAŞCOV, V. Necesitatea unui management eficient în hepatita virală B cronică. Sănătate publică, economie şi management în medicină, 2008, 3, p. 26-30.
HOLBAN, T., ANDRIUŢĂ, C., SPÂNU, C. ş.a Caracteristica hepatitei virale cronice B în dependenţă de prezenţa AgHBe şi concentraţia ADN-VHB. Anale ştiinţificeale USMF „N.Testemiţanu, 2007, 3, p. 13-16.
IAROVOI, L. , ANDRIUŢĂ, C. , CUŞNIR, Gh. Particularităţile statusului imun la pacienţii cu erizipel primar şi recidivant.Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”,2007, 3, p. 21-26.
MIHNEVICI, N., ANDRIUŢĂ, C., MIHNEVICI, E. Malaria tropicală de import: aspecte clinice şi de laborator.Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, 2007, 3, p. 47-49.
HOLBAN, T., PLĂCINTĂ, GH., COJOCARU, S.ş.a.Infecţia cu HIV: etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic, tratment.Indicaţii metodice pentru cadre didactice la disciplina Boli Infecţioase, 2011, 40. ISBN 978-9975-4137-6-3.
HOLBAN, T., PLĂCINTĂ, GH., COJOCARU, S.ş.a. Infecţia cu HIV: etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic, tratament. Ghid practic la disciplina Boli Infecţioase pentru studenţii facultăţii de medicină, 2011, 100 p.

Ghiduri

2008
SPÎNU, C., HOLBAN, T. Monitorizarea în dinamică a persoanelor supuse riscului de infectare. Ghid de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, ed I. 2008, p. 185-188.

HOLBAN, T. Particularităţile de organizare a controlului infecţiilor în secţiile de boli infecţioase. Ghid de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, ed I. 2008, p. 214-215.

HOLBAN, T., POTÎNG-RAŞCOV, V., PÂNTEA, V. ş. A. Hepatita virală B acută la adult: Protocol clinic naţional, 2008, 60 p.

2009

SPÎNU, C., SPÎNU, I.,PÎNTEA, V.et al.Utilization of original medicamentous phytodrug Pacovirin, made from vegetal steroid glycosides for treatments viral infections. Bacteriologia, virusologia,parazitologia, epidemiologia, 2009, 54, 81.
SERBULENCO, A., GHERMAN, A., HOLBAN, T.ş.a. Ghid Naţional de tratament şi îngrijiri în infecţia HIV şi SIDA. 2010, 454.

2010

ANDRIUŢĂ, C., BOTEZATU, I. RUSU, I.ş.a.Caracteristica clinică epidemiologică şi de laborator a botulismului de tip B la adulţi în Republica Moldova. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, 3, p. 357-360. ISBN 978-9975-4134-1-1.
POTÂNG-RAŞCOV, V., HOLBAN, T. COJOCARU, S.ş.a.Particularităţile gripei A H1N1. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, 3, p. 374-377. ISBN 978-9975-4134-1-1.

2012

IAROVOI, L., ANDRIUŢĂ, C.,POPOVICI, R.ş.a.Diferenţe în evoluţia clinică a erizipelului la tineri în comparaţie cu evoluţia la persoanele de vîrsta medie şi înaintată.Sănătate publică, economie şi management în medicină,2012, 5(44), p. 147-149. ISSN 1729-8687.
MIHNEVICI, E., NEGRESCU, G.,CALISTRU, Z.ş. a.Aspectele gripei pandemice cu virusul nou A(H1N1) la femeile tinere şi particularităţile la gravide.Sănătate publică, economie şi management în medicină,2012, 5(44), p. 118-119. ISSN 1729-8687.
MIHNEVICI, E., POJOGA, Z., MIHNEVICI, N., BALAUR, V. Diagnosticul toxoplasmozei dobîndite la gravide.Sănătate publică, economie şi management în medicină,2012, 5(44), p. 158-159. ISSN 1729-8687.
PAŞNIN, A., HOLBAN, T.,NAGÂŢ, A.ş. a.Leucoencefalopatia multifocală progresivă la pacienţii HIV-pozitivi în Republica Moldova. Sănătate publică, economie şi management în medicină,2012, 5(44), p. 185-187. ISSN 1729-8687.

2017

 1. BÎSTRIȚCHI, I. Infecțiile asociate asistenței medicale. În: LOZAN, O.; GRAMMA, R. Managementul calității în instituțiile spitalicești. Chișinău 2017. (Tipografia "T-Par"). p. 170-207. ISBN 978-9975-3042-9-0.   Aparut 2018

 

 

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN STRĂINĂTATE

- reviste ISI:

cu factor de impact > 1

2016

 1. MICȘANSCHI, P.;HOLBAN, T.; BÎSTRIȚCHI, I.;PÂRȚÂNĂ, L.;NAGÎȘ, A., POPOVICI, S.; TALMACI, M.; CUCEROVA, I.The antiretroviral therapy failure and the need to select the effective treatment in the Republic of Moldova.Proceedings of The 8th Romanian National HIV/AIDS Congress and The 3rd Central European HIV Forum.Sibiu, Romania. 5-7 May 2016. pag.23.(IF: 2,69.)

 

2018

 1. GOKENGIN, D.; OPREA, C.; BEGOVAC, J.; HORBAN, A.; YEKA, A.; SEDLACEK, D.; HOLBAN, T.; et al. HIV care in Central and Eastern Europe: How close are we to the target? International Journal of Infectious Diseases, vol. 70 (2018), p.121-130. (IF:3,202.)

 

- ghiduri etc.

2016

 1. SPÎNU, C.; PÎSLA, M.; ALEXANDRESCU, V.; PIȚIGOI,D.; PANA, M.; VLAD, A.; SCOFERȚA,P.; SPÎNU,I.; HOLBAN,T.; EDER,V.; GHEORGHIŢA,S.; COJOCARU,R.; DONOS,A. Ghid de supraveghere și diagnostic a ILI/ARI/SARI și MERS-CoV.Chișinău: Imprint Plus, 2015.24 p.
 2. GHEORGHIŢA,S.; RÎMIŞ, C.; BUSUIOC, E.; GHEORGHIŢA,Ș.; SPÎNU,C.; HOLBAN,T.; FURTUNĂ,N.Siguranţa injecţiilor. Chișinău: Imprint Plus, 2015.44 p.

 

 

- protocoale clinice (în țară)

2016

 1. HOLBAN,T.; POTÎNG-RAŞCOV,V.; PÂNTEA,V.; DEATIŞIN,V. Hepatita virală B acută la adult. Chișinău  2016.62 p.
 2. PÂNTEA.V.; HOLBAN,T.; SPÎNU,C. Hepatita virală C acută la adult. Chișinău 2016.  42 p.
 3. PÎNTEA.V.; CEBOTARESCU,V.; PLĂCINTĂ; GH.; HOLBAN,T.; SPÎNU,C. Hepatita virală D acută la adult. Chișinău 2016.43 p.

 

2018

 1. HOLBAN, T.; BÎSTRIŢCHI, I.; OLTU, Iu.; CLIMAŞEVSHI, Iu.; POPOVICI, S.; CONDRAT, I. Infecţia cu HIV la adult şi adolescent. Chşinău 2018. 48 p.
 2. HOLBAN, T.; NAGÎŢ, A.; GHEORGHIŢĂ, Ş.; STRATULAT, S.; OLTU, Iu.; CLIMAŞEVSHI, Iu.; POPOVICI, S.; CONDRAT, I. Profilaxia post-expunere la infecţia cu HIV. Chişinău 2018. 22 p.
 3. HOLBAN, T.; GHERGHELIU, E.; GHEORGHIŢĂ, Ş.; STRATULAT, S.; SUVEICĂ, L.; OLTU, Iu.; CLIMAŞEVSHI, Iu.; POPOVICI, S.; CONDRAT, I. Profilaxia pre-expunere la infecţia cu HIV. Chişinău 2018. 25 p.
 4. HOLBAN, T.; OLTU, Iu.; CLIMAŞEVSHI, Iu.; POPOVICI, S.; CONDRAT, I. Infecţia cu HIV la copil 0-10 ani. Chşinău 2018. 45 p.
 5. HOLBAN, T.; BOLOGAN, I.; ŢURCANU, O.; BOLOGAN, L.; OLTU, Iu.; CLIMAŞEVSHI, Iu.; POPOVICI, S.; CONDRAT, I. Prevenirea transmiterii materno-fetale a infecţiei HIV. Chşinău 2018. 64 p.