Default Header Image

scurt istoric

Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală a fost constituită în 1945, odată cu fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC). Baza clinică a Catedrei este Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „T. Ciorbă”.

Fondatorul şi primul şef al Catedrei (1945-1955) a fost Liubovi Rozenier, doctor în științe medicale, profesor universitar, savant emerit în știinţă. În perioada respectivă, colaboratorii Catedrei au elaborat cicluri tematice de prelegeri, indicaţii metodice pentru orele practice şi diverse materiale didactice, principala tematică ştiinţifică cercetată fiind „Studierea clinică şi de laborator a infecţiilor în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească”.

În perioada 1956-1982, Catedra a fost condusă de Isaak Drobinskii, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, care s-a preocupat de problema hepatitelor virale şi a abordat, concomitent, anumite aspecte ale ricketsiozelor şi infecţiilor infantile. 

Iniţial, patologia infecţioasă era studiată doar la Facultatea de Medicină Generală. Ulterior, după deschiderea altor facultăţi, disciplina respectivă a fost inclusă în programele de studii ale facultăţilor de Pediatrie, Medicină preventivă şi Stomatologie. 

Sub conducerea profesorului Isaak Drobinskii, angajații Catedrei au continuat elaborarea materialelor didactice, le-au perfecţionat pe cele existente, care vizau predarea patologiei infecţioase în cadrul altor facultăţi. Totodată, aceştia au participat activ la cercetări ştiinţifice, majoritatea dintre ei susţinând teze de doctor în ştiinţe medicale.

În anii 1984-2007, funcţia de şef de catedră a fost îndeplinită de Constantin Andriuţă, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, om emerit al Republicii Moldova. În acea perioadă, catedra a studiat „Particularităţile clinice şi de laborator ale hepatitelor virale B, C şi D acute, cronice şi mixte”.

Cu începere din 2007, Catedra este condusă de Tiberiu Holban, doctor habilitat în ştiinţe medicale.

Actualmente, principalul subiect de cercetare ştiinţifică este „Hepatitele virale B, C, D asociate cu alte infecţii (toxoplasmică, HIV/SIDA, erizipel etc.), aspecte de diagnostic şi tratament”. Activitatea instructiv-didactică se desfăşoară conform conceptului de instruire continuă, în baza programelor analitice şi a planurilor de studii elaborate de corpul profesoral al Catedrei.